Servizos no concello

Os nosos serizos están orientados a excelencia na atención o cidadá

Atención  900

Un teléfono de atención gratuita o cidadá para a comunicación de incidencias.

Desratización

Sistemas de control con ou sin biocidas, con posibilidade de monitoreo a distancia.

desinfección

Sistema PITERONN de SISCOP único no  mercado para la desinfección por fotocatálisis


dESINSECTACIÓN

Tratamentos para o control de formigas, pulgas, garrapatas, chinches...  Tanto en instalacións como en áreas públicas.

LEGIONELLA

Desinfección en ACS y AFCH, Torres de Refrixeración, Sistemas de Aire Acondicionado, Piscinas, Fontes ornamentais e sistemas de riego.

auga

Análisis de Potabilidade, Control da Calidade da Auga, Rexistro de Pozos, Analíticas de Augas de Consumo Humano, Piscinas...control en tempo real